Formularz

  Imię*

  Nazwisko*

  Data urodzenia* (format daty DD.MM.RRRR)

  Telefon kontaktowy*

  E-mail

  Miejscowość

  Wyuczony zawód*

  Wzrost*

  Waga*

  Czy ma Pan(i) alergie? Jeżeli tak to proszę napisać jakie*

  Czy pali Pan(i) papierosy?*

  Prawo jazdy:

  Minimalny okres wyjazdu

  Możliwość podjęcia pracy od:

  Jak ocenia Pan(i) swój niemiecki?:


  Gdzie uczył(a) się Pan(i) języka niemieckiego?:

  Zainteresowania (hobby):

  Doświadczenie jako opiekun(ka) osób starszych:

  Referencje od innych rodzin*


  Schorzenia, z którymi mogł(a)by Pan(i) pracować:


  Preferowana osoba do opieki:


  Stan zdrowia podopiecznej/podopiecznego


  Proszę opisać oczekiwania względem opieki:

  Skąd Pan(i) o nas się dowiedział(a)?:

  Czy jest Pan(i) emerytem/rencistą?:

  Czy jest Pan(i) zarejestrowana w Urzędzie Pracy:

  Czy posiada Pan(i) kurs dla opiekunów osób starszych?*:

  Zdjęcie:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

  Telefon
  zwrotny