Formularz

Imię*

Nazwisko*

Data urodzenia* (format daty DD.MM.RRRR)

Telefon kontaktowy*

E-mail

Miejscowość

Wyuczony zawód*

Wzrost*

Waga*

Czy ma Pan(i) alergie? Jeżeli tak to proszę napisać jakie*

Czy pali Pan(i) papierosy?*

Prawo jazdy:

Minimalny okres wyjazdu

Możliwość podjęcia pracy od:

Jak ocenia Pan(i) swój niemiecki?:


Gdzie uczył(a) się Pan(i) języka niemieckiego?:

Zainteresowania (hobby):

Doświadczenie jako opiekun(ka) osób starszych:

Referencje od innych rodzin*


Schorzenia, z którymi mogł(a)by Pan(i) pracować:


Preferowana osoba do opieki:


Stan zdrowia podopiecznej/podopiecznego


Proszę opisać oczekiwania względem opieki:

Skąd Pan(i) o nas się dowiedział(a)?:

Czy jest Pan(i) emerytem/rencistą?:

Czy jest Pan(i) zarejestrowana w Urzędzie Pracy:

Czy posiada Pan(i) kurs dla opiekunów osób starszych?*:

Zdjęcie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

Telefon
zwrotny